Stu Palieimmu un mi fici ruaimmiri stanotte. Agghiuinnavu cu l’occhi tanti e cu mal di gola pi vuci ca mi fici iccari assira.

A simana passata cu Verona mi stava sintiennu male, assira un nni parramu, picciotti ma mi ci vuliti fari arrivari vivo a fine ru campionato? Cu Brignoli ca fino all’ultimo fici i miracoli, poi Jajalo cumannava ddà nto mianzu e Moreo au solito era un cavaddu pazzu. Ma alla fine vinciemu nuatri picciuatti, u Palieimmu vincìu e ora sta simana po accuminciare bella assistimata!

Però a virità: accussì c’è chiù prìo, ste paittite vinte accussì hanno un sapore diverso.

Io era in curva assira a Benevento e taliavu cristiani ca chiancievanu, ca s’abbrazzavanu, ca iccavanu vuci, ca ringraziavano a Santa Rusulia, ca ci vasavano i mani a un picciuattu cinisi ca si vinni a taliari a paittita e ci ricievano “grazie cumpà ni puittaisti fuittuna ra cina cu tuttu u giappone”. 

Ora si rici ca in settimana chiuiemu cu l’americani, che Foschi vende e n’assistimamu ma a mia na stu minutu un minni futti nianti, io già sugnu ca tiesta a paittita cu Padova picchì minn’agghiri o stadio ruappu ca mi fazzu l’arrustuta a pranzo, a taliari sta squatra ca cu sti culura mi fa mpazziri. 

Picciuatti ormai ni pigghiamu i curaggiu e semu troppu fuaitti, i iucatura unn’hannu chiù malupinsiari pa tiasta e ora a simana prossima a pasquetta vi fazzu abbiriri ca u stadio arriere chinu chinu i cristiani è, picchì i palermitani u capieru ca sta squatra avi bisogno i nuatri. E quannu c’è bisogno, i palermitani sù i primi, i palermitani un si fannu aspittari, i palermitani sinni vonnu iri in Serie A!

Facebook
Instagram
Twitter
SHARE